Onderhoud en afregeling van de klank

Om de geluidskwaliteit van uw instrument te behouden, raden we een regelmatig onderhoud aan, nog voordat een probleem de kop opsteekt.

De frequentie van het onderhoud varieert sterk en is heel afhankelijk van het gebruik van het instrument, de intensiteit en de gebruikswijze. Een twee- of driejaarlijks nazicht om te controleren of er iets moet worden bijgestuurd is helemaal redelijk. Vaker kan natuurlijk ook indien men dit nodig acht.

Slijtage kan verschillende problemen veroorzaken. Zo kan de efficiëntie van het geluid afnemen, kunnen de speelbaarheid en nauwkeurigheid verminderen en kunnen er parasitaire geluiden optreden. Als u uw strijkstok te dikwijls moet harsen (aanbrengen van colofonium), kan dit eveneens duiden op slijtage. Kom in dat geval gerust langs om het haarlint te laten vervangen. Als het geluid van uw instrument of de werking van de stemsleutels gedurende enkele dagen verandert, kan dit het gevolg zijn van de vochtigheid. Duurt zo’n verandering langer dan een week, dan raden we een controle aan.

Een instrument is een kwestie van een delicaat evenwicht tussen druk en spanningen die worden uitgeoefend op verschillende filters en trillingsversterkers. Dit evenwicht kan worden aangepast door de juiste snaren te kiezen, de positie van de stapel en de kam aan te passen, het staartstuk en de bevestiging ervan na te zien, de geometrie van de hals en het corpus van het instrument te beïnvloeden, de knop te onderhouden, …

Tijdens een nazicht krijgt u de kans om de toon af te stellen en de mogelijkheden van uw instrument optimaal te benutten. Een afstelling zal de stem van uw instrument niet fundamenteel wijzigen, maar de geluidsefficiëntie kan wel aanzienlijk worden verbeterd voor een betere hoorbaarheid in een groep. De correcte montage en fijne technische instellingen van het instrument beïnvloeden rechtstreeks het gemak waarmee u nuances produceert om een ​​compositie tot leven te brengen en te interpreteren. Als de muzikant zich bijgevolg geen zorgen hoeft te maken over de technische aspecten, kan hij zich volop concentreren op de muziek om zo een prachtig geluid voort te brengen.